Dự án có tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD tại khu Tràng Duệ thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải - Hải Phòng. Dự kiến tháng 7-2014 sẽ đi vào sản xuất.