Tập đoàn KHKT Hồng Hải - Foxconn - KCN Đình Trám - Tỉnh Bắc Giang HongHai - Foxconn precision industry company LTD - Dinh Tram industrial zone - Bac Giang Province