Nhà máy sản xuất giày da xuất khẩu - KCN làng nghề Sóc Đăng - H. Đoan Hùng - T. Phú Thọ Export Learther Shoes Factory