Nhà máy Yamani Dynasty - Xã Nam Hồng - Huyện Nam Trực - Tỉnh Nam Định.