Nhà máy điện tử Samsung Việt Nam - Huyện Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên Samsung electronics VietNam - Pho Yen District - Thai Nguyen Province